Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na XII edycję konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów"

Serdecznie zapraszamy na tegoroczną edycję konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów"

 Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Urząd Marszałkowski w Opolu we współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i Muzeum Wsi Opolskiej zapraszają na  XVII edycję Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną i lokalną.

 

 Finał Regionalnej  XVII  edycji Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” odbędzie się 2 lipca 2017 r. w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. 

CEL KONKURSU:

Obok głównego, jakim jest identyfikacja regionalnych produktów oraz ich promocja, istotnym stało się przygotowanie ich producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. Ideą konkursu jest też zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza tych o niekorzystnych warunkach gospodarowania, do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu.

Szczegółowe informacje na stronie organizatora: http://www.produktyregionalne.pl/nkd.html

Regulaminy i karty zgłoszenia dostępne są na stronach: www.oodr.pl , www.teraz-wies.pl

KARTY ZGŁOSZENIA  PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: 

Listem tradycyjnym na adres: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Główna 1 49-330 Łosiów z dopiskiem dział ROW,

lub e-mailem:  row@oodr.pl 

DO DNIA 16 CZERWCA 2017 r.

Telefon kontaktowy: 77 44 37 159, 600 403 526

 


Galeria

Pliki do pobrania

Nazwa Wielkość Pobierz
regulamin-konkursu-nkd-sr.docx 110.32 KB
regulamin-konkursu-nkd-produkt.doc 392 KB
regulamin-konkursu-nkd-potrawa.doc 389.5 KB
zgloszenie-potrawa-2017.docx 14.5 KB
zgloszenie-produkt-2017.docx 22.38 KB