Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Gospodarstwa

Winnica Czerwona Górka

Agraria Claudii Sp. z o.o.

ul. Stawowa 9 Zakrzów

47-330 Zdzieszowice

tel. 605 285 548,  601 691 722

e-mail - agraria.claudii@gmail.com

strona internetowa: www.palaclucja.pl