Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Przepisy prawne

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego i „Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Informacje-branzowe-aktualnosci (w zakładce Informacje branżowe → Informacje branżowe - aktualności) zostały zamieszczone zaktualizowane

informacje dla rolników i innych podmiotów pt.:

- „Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności”,

http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Informacje-branzowe-aktualnosci/Sprzedaz-bezposrednia-produktow-pochodzenia-zwierzecego-wymagania-z-zakresu-bezpieczenstwa-zywnosci

- „Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej”.

http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Informacje-branzowe-aktualnosci/Wymagania-weterynaryjne-dla-prowadzenia-produkcji-i-sprzedazy-produktow-pochodzenia-zwierzecego-w-ramach-dzialalnosci-marginalnej-lokalnej-i-ograniczonej

oraz na stronach:

http://teraz-wies.pl/przepisy-prawne-w-sprzedazy-bezposredniej/poradnik-dla-producentow-rolnych-prowadzacych-dostawy-bezposrednie-sprzedaz-bezposrednia-dziaalnosc-marginalna-lokalna-i-ograniczona-gospodarstwa-agroturystyczne-oraz-oferujacych-produkty-tradycyjne.html

http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=49&idd=608