Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Przepisy prawne

Przetwórstwo w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

 

Zajmujesz się produkcją mięsa i wyrobów, lub produktów mlecznych na lokalną skalę? Istnieje tzw. sprzedaż lokalna, marginalna i ograniczona (MOL). Od czerwca 2016 roku weszły w życie nowe przepisy, które wprowadziły zmiany oraz ułatwienia w tego typu sprzedaży. Zmiany jakie nastąpiły to m.in.

 • zwiększenie obszaru, na którym może być prowadzona działalność marginalna, lokalna i ograniczona, oraz zwiększenie limitów dostaw dla niektórych rodzajów produktów pochodzenia zwierzęcego
 • rozszerzenie katalogu produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą być produkowane w ramach tej działalności
 • unieważnienie, pod pewnymi warunkami, ograniczenia odnoszącego się do obszaru sprzedaży w chwili, kiedy przedsiębiorca chce wypromować żywność przez siebie wyprodukowaną podczas festynów, wystaw, kiermaszy oraz targów.

Kiedy mamy styczność z MOL?

Sprzedaż lokalna, marginalna i ograniczona (MOL) musi spełniać odpowiednie warunki,
w tym m.in.:

 • odnosi się wyłącznie określonych produktów zwierzęcych,
 • sprzedaje się konsumentowi końcowemu, albo dostarcza się produkty do innych zakładów, prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego (np. sklepów detalicznych, restauracji czy stołówek) – czyli nie do np. hurtowni,
 • przestrzega się limitów sprzedaży (nie dotyczy to sprzedaży np. we własnym zakładzie, ale sprzedaży do innych zakładów prowadzących handel detaliczny).
 • sprzedaż odbywa się na obszarze jednego województwa lub na obszarach powiatów sąsiadujących z tym województwem (z wyjątkiem kiermaszy, targów promujących żywność, itd.)

Co można sprzedawać w ramach MOL i w jakich ilościach?

W ramach MOL w zakładzie można prowadzić m.in:

 • rozbiór świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego lub produkcję z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego (dostawy tego rodzaju produktów nie mogą przekraczać wagowo tony tygodniowo),
 • rozbiór świeżego mięsa drobiowego lub zajęczaków, lub produkcję z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego (limit 0,5 tony tygodniowo),
 • rozbiór świeżego mięsa zwierząt łownych (limit 0,5 tony tygodniowo),
 • rozbiór świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkcję z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego. (limit 0,5 tony),
 • produkcję produktów mięsnych (limit 1,5 tony tygodniowo),
 • produkcję wstępnie przetworzonych lub przetworzonych produktów rybołówstwa (limit 0,5 tony tygodniowo),
 • produkcję produktów mlecznych,
 • produkcję produktów jajecznych,
 • produkcję gotowych posiłków (potraw) z produktów pochodzenia zwierzęcego, wyprodukowanych w ramach tej działalności, lub z udziałem tych produktów, pod warunkiem, że co najmniej jeden produkt pochodzenia zwierzęcego należący do głównych składników posiłku został wyprodukowany w tym zakładzie np. pierogi z mięsem, kiełbasa, kaszanka z grilla (limit 1,5 tony tygodniowo).

Wymogi MOL

 W przypadku działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej wymagana jest uproszczona wersja projektu technologicznego.

Produkcja musi uwzględniać określone przepisami wymogi dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów oraz wymagania higieniczno-sanitarne. Ogólne wymogi higieny dla wszystkich przedsiębiorstw spożywczych określają przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Nadzór nad przestrzeganiem wymogów sprawują powiatowi lekarze weterynarii.

Prowadząc działalność lokalną, marginalną i ograniczoną, należy pamiętać, aby posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Sprzedaż i produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego w formie MOL wymaga zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu oraz rejestracji u właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Po rejestracji wydawana jest decyzja administracyjna, która pozwala na sprzedaż.

 

Agnieszka Ciemny

PZDR Głubczyce