Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Produkty

Lista produktów tradycyjnych w woj. opolskim

   Produkty tradycyjne wytwarzane są tradycyjnymi metodami z tradycyjnie używanych produktów.

 

  Taki produkt może, ale nie koniecznie musi być powiązany z regionem. Ważnym elementem jest założenie, że metoda wytworzenia może być zmodernizowana, ale bez pogorszenia, jakości przetworu.

 

  Najważniejszym elementem powstania produktu tradycyjnego jest jego skład.

Województwo opolskie może pochwalić się listą 62 produktów wytwarzanych tradycyjnie. Oto ona:

LINK