Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Produkty

Krajowa lista produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerialna lista składa się z produktów, które cechuje przede wszystkim jakość, wyjątkowe cechy oraz właściwości wynikające z zastosowania tylko i wyłącznie tradycyjnych metod wytwarzania. 

    Lista została stworzona na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.

Za tradycyjne uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat. Wiek należy udowodnić za pomocą uźródłowionych przekazów książkowych, fotograficznych bądź  nagraniowych. W momencie kiedy forma przekazu wydaje się uboga, wnioskodawca może przeprowadzić badania etnograficzne, np. rozmowy ze starszymi osobami - świadkami spożycia danego specjału.

Wszystkie produkty ubiegające się o taki wpis, a występuje o to ich producent powinny stanowić element tożsamości społeczności lokalnej i należeć do dziedzictwa kulturowego regionu, z którego pochodzi. Producenci nie nabywają żadnego prawa ani do ochrony, ani do promocji wpisanych produktów jako własnych, gdyż ochronie podlega sam produkt, a nie jego wytwórca.

Weryfikacją wniosku o wpis produktu na listę produktów tradycyjnych odpowiedzialny jest marszałek danego województwa, który przed dokonaniem oceny zwraca się do izby gospodarczej zrzeszającej producentów produktów regionalnych i tradycyjnych z prośba o wyrażenie jej opinii. Następnie wniosek o wpis przesyłany jest do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Minister odpowiedzialny jest za prowadzenie i uaktualnianie Listy Produktów Tradycyjnych, która  publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Ministra (raz w roku) oraz na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na listę trafić mogą produkty z różnych kategorii, a mianowicie produkty: mięsne, mleczne, rybnr, warzywa, owoce, wypieki, tłuszcze, oleje, miody, napoje, dania gotowe i inne.

   Ideą promującą i rozwijającą regionalną żywność, jak również specyfikę regionów w Unii Europejskiej jest sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

 

 

Kulinarne Dziedzictwo sprowadza się do wspólnego logo,

ustalonych kryteriów, uczestnictwa dla przedsiębiorstw, wspólnego marketingu i działań na szczeblu regionalnym i europejskim.

 

Dziedzictwo Kulinarne Opolskie

Jak to jest na Opolszczyźnie?

  W dniu 26 stycznia 2009 roku Zarząd Województwa Opolskiego przyjął regulamin Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Województwa Opolskiego, rozpoczynając tym samym nabór wniosków przedsiębiorców chętnych do uzyskania członkostwa w sieci.

    Do sieci „ Dziedzictwo Kulinarne Opolskie” przyłączyć się mogą: restauratorzy, przetwórcy żywności oraz rolnicy.

 

   Regulamin, formularz wniosku oraz więcej informacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: www.umwo.pl

 

Specyficzne i oryginalne produkty żywnościowe mogą ubiegać się na szczeblu unijnym o jeden z trzech znaków:

 

Chroniona Nazwa Pochodzenia

 

 • cały proces technologiczny jest przeprowadzony na ściśle określonym obszarze geograficznym,
 • jakość i cechy charakterystyczne są związane z tym obszarem i właściwymi dla niego czynnikami naturalnymi oraz ludzkimi,
 • wszystkie surowce produktu pochodzą z danego obszaru,
 • wszystkie fazy wytwarzania mają miejsce na tym obszarze,
 • jakość produktu ściśle związana jest z miejscem wytwarzania.

Chronione Oznaczenie Geograficzne

 • przynajmniej jeden z procesów produkcji jest przeprowadzony na określonym obszarze geograficznym,
 • jakość, renoma, lub inna cech charakterystyczna jest przypisana temu pochodzeniu geograficznemu,
 • jakość produktu może wynikać z naturalnych lub ludzkich czynników tj. klimat, szata roślinna, specyficzna gleba, ukształtowanie powierzchni czy też niezmienna i tradycyjna metoda lokalna.

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

 • jest w obiegu co najmniej 25 lat,
 • produkcja odbywa się przy użyciu tradycyjnych surowców, lub charakteryzuje się tradycyjnym składem,
 • sposób produkcji przetwórstwo odzwierciedla tradycję w metodzie wytwarzania,
 • można wytwarzać na terenie całej Polski, pod warunkiem spełnienia warunków specyfikacji,
 • może być zarejestrowana z zastrzeżeniem nazwy dla

            produktu rolnego lub środka spożywczego zgodnego z

            opublikowaną specyfikacją produktu lub bez 

            zastrzeżenia nazwy.    

   Ważnym aspektem jest to, iż tu nikt nie jest właścicielem wymienionych oznaczeń. Oznaczenia te są dobrem narodowym, mającym na celu rozwój całego regionu , a nie jednostkowej firmy. Wymogiem jest, ażeby produkt do systemu europejskiego zgłaszała grupa producentów.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH: www.minrol.pl ; www.umwo.pl ;