Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

ZAPROSZENIE NA WEBINARIUM PN. „WPŁYW USTAWY O WYROBACH WINIARSKICH Z 2 GRUDNIA 2021 R. NA PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PODATKU AKCYZOWYM”.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zaprasza do udziału w webinarium pn. „Wpływ ustawy o wyrobach winiarskich z 2 grudnia 2021 r. na prawa i obowiązki wynikające z ustawy o podatku akcyzowym”, które odbędzie się w dniu 23.02.2022 r. ( tj. środa) o godz. 10:00.

W czasie trwania webinarium omówione zostaną zagadnienia dotyczące:

- zmiany w ustawie o podatku akcyzowym wynikające z art. 49 ustawy o wyrobach winiarskich;

- podstawowe zagadnienia związane z produkcją wina w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym (definicja, produkcja wina, podstawa opodatkowania i stawki akcyzy);

- obowiązki rejestracyjne, podatnicy akcyzy;

- urzędowe sprawdzenie producentów wina;

- dokumentacja związana z produkcją wina;

- zagadnienia związane ze znakami akcyzy;

- zwolnienia od akcyzy i zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Spotkanie poprowadzą:

podkom. Anna Kinal - ekspert Służby Celno-Skarbowej - Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu

podinsp. Piotr Kraczmar - kierownik Oddziału Celnego w Nysie

Robert Kubal - Izba Administracji Skarbowej w Opolu

 

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy działu ROW pod nr tel.

600-403-526; 77-44-37-143; 77-44-37-152

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia do dnia 21.02.2022 r.

Karta zgłoszenia pod linkiem:

https://oodr.pl/wydarzenia/wplyw-ustawy-o-wyrobach-winiarskich-z-2-grudnia-2021-r-na-prawa-i-obowiazki-wynikajace-z-ustawy-o-podatku-akcyzowym/

 

 


Galeria