Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Zajęcia edukacyjne dla dzieci w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

W dniach 24 i 31.05.2016 r. na terenie zabytkowego parku pałacowego w Łosiowie przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych. Organizatorami zajęć byli studenci 3 roku kierunku „Turystyka i rekreacja” Politechniki Opolskiej oraz pracownicy Działu Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki OODR w Łosiowie. Celem zajęć było poznanie zagadnienia bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem roli owadów zapylających. Podczas zajęć dzieci miały możliwość zdobycia nowej wiedzy i doświadczeń z zakresu ochrony przyrody i ekologii, uczestniczyły w warsztatach plastycznych i budowy hoteli dla owadów, rozwiązywały questy i zagadki tematyczne oraz doskonale bawiły się na świeżym powietrzu.

Zdjęcia z 24 maja:

Zdjęcia z 31 maja:


Galeria