Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

XXII edycja ogólnopolskiego konkurs "Sposób na Sukces"

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie informuje o naborze do XXII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Głównym celem konkursu jest promocja:

- przedsiębiorczości,

- innowacyjnych rozwiązań,

- działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu,

- włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa,

- przedsięwzięć.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz  jednostki organizacyjne, które:

- spełniają wymogi formalno-prawne, niezbędne do prowadzenia danej działalności;

- uruchomiły i zrealizowały przedsięwzięcie zgłoszone do konkursu w okresie od 1 lipca 2020

   do 28 lutego 2022 roku;

- prowadzą działalność na obszarach wiejskich i miejskich do dwudziestu tysięcy mieszkańców;

- złożą kartę zgłoszenia do 16 maja 2022 roku.

 

Warunkiem przystąpienia do XXII edycji konkursu „Sposób na Sukces” jest uruchomienie i zrealizowanie przedsięwzięcia zgłaszanego do konkursu w okresie od 1 lipca 2020 r. do 28 lutego 2022 roku

Rozstrzygnięcie Konkursu „Sposób na Sukces” nastąpi do dnia 2 września 2022 roku.

 

Regulamin, karta zgłoszenia oraz więcej informacji pod linkiem:

https://www.cdr.gov.pl/upowszechnianie-i-promocja/konkursy/konkurs-sposob-na-sukces

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wyżej wymienionym Konkursie.

 

Opracowała

Elżbieta Bober


Galeria