Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne organizowane jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie cyklicznie od roku 1994. Jest to inicjatywa służąca wymianie doświadczeń i nawiązywaniu kontaktów zawodowych pomiędzy podmiotami aktywnie angażującymi się w rozwój turystyki wiejskiej: przedstawicieli nauki, doradztwa, stowarzyszeń agroturystycznych, administracji państwowej i samorządowej z całej Polski.  Organizowane początkowo corocznie, od roku 2000 Sympozjum zbiera się w cyklu dwuletnim każdorazowo w innej części Polski, stwarzając, poza merytoryczną dyskusją, dodatkowe szanse prezentacji i promocji poszczególnych regionów.

W swej historii Sympozjum gościło na Suwalszczyźnie, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Lubelszczyźnie, Ziemi Lubuskiej, Podlasiu, Podkarpaciu,  Pomorzu Gdańskim i Zachodnim, w Bieszczadach, Sudetach, Beskidzie Sądeckim, Małopolsce, Wielkopolsce, na Mazowszu w Górach Świętokrzyskich i na Ziemi Łódzkiej.

Organizacja Sympozjum to każdorazowo wynik współpracy Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie z kluczowymi w danym regionie instytucjami nauki, doradztwa i branży turystycznej. 

          W tym roku Sympozjum odbyło się 14-16 października w Krakowie , a jego myślą przewodnią było „Polskie dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki wiejskiej”.

          Pierwszego dnia miały miejsce dwie sesje referatowe dotyczące m.in. „ Wiejskiej turystyki kulturowej w kontekście teorii rozwoju endogenicznego”, „ Innowacji w turystyce wiejskiej z uwzględnieniem dorobku kulturowego wsi”, „Dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska w turystyce na przykładzie wydarzeń kulinarnych”.

          Drugi dzień dotyczył interpretacji dziedzictwa kulturowego w turystyce,  która była podzielona na dwa bloki. Pierwszy blok przeprowadzony był w formie tematycznych  warsztatach tematycznych i dotyczył dziedzictw : NATURY, TOŻSAMOŚCI, SMAKU, PAMIĘCI i TWÓRCZOŚCI. Natomiast drugi jako obrady w czterech sekcjach tematycznych : „Zioła w tradycji kulturowej polskiej wsi”, „Użyteczność prawnych instrumentów ochrony dziedzictwa kulturowego wsi dla wspierania rozwoju turystyki wiejskiej”, „Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej jako narzędzie zachowania dziedzictwa kulturowego w ofercie turystyki wiejskiej” i „ Potencjał niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi”.

          Trzeciego dnia odbyła się plenarna sesja referatowa, która była wprowadzeniem do panelu dyskusyjnego na zakończenie Seminarium. 

            XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne  z pewnością wzbogaciło uczestników o doświadczenia, inspiracje, kontakty, które okażą się pomocne dla rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich.

Opracowanie: Joanna Podgórska-Wiercińska PZDR Olesno


Galeria