Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Wyjazd seminaryjny województwo dolnośląskie

W dniach 16-17 kwietnia 2015r. odbył się wyjazd seminaryjny pn.”Szlakiem Agroturystycznych Gospodarstw Edukacyjnych  – założenia i dobre praktyki” organizowane przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Projekt współfinansowany był ze środków UE, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Adresatami zadania byli mieszkańcy województwa opolskiego zajmujący się agroturystyką, osoby chcące podjąć inicjatywę prowadzenia zagród edukacyjnych oraz doradcy rolni. Program obejmował wizytę w przykładowych gospodarstwach agroturystycznych o profilu edukacyjnym, prowadzący autorskie programy i ścieżki edukacyjne w województwie dolnośląskim. Ich właściciele przekazali słuchaczom praktyczne wskazówki prowadzenia agroturystycznej działalności edukacyjnej, poprowadzili przykładowe zajęcia w swoich gospodarstwach oraz zaprosili uczestników na degustację produktów lokalnych. Harmonogram wyjazdu był bardzo napięty, jednak nikt nie odczuwał zmę­czenia, gdyż specyfika każdego z obiek­tów pozytywnie zaskakiwała uczestni­ków. Podczas dwudniowego seminarium wyjazdowego odbyły się  również zajęcia teoretyczne przeprowadzone przez – doradcę podatkowego Panią Sylwię Parma-Sztolc.  Wykładowca przekazał informację dotyczące zasad  funkcjonowania agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych, aktualnych przepisów prawa, przepisów podatkowych oraz bhp.

Pierwszym gospodarstwem była zagroda edukacyjna - Agroturystyczne Gospodarstwo Winiarskie "AGAT" z Ekomuzeum Przyrodniczo – Etnograficznym Teresy Kucharskiej -  Sokołowiec. Gospodarstwo położone jest, w sercu Pogórza Kaczawskiego zwanego Krainą Wygasłych Wulkanów. Gospodarze przedstawili uczestnikom sposób uprawy winorośli, ale przede wszystkim ich sposób na życie. W  gospodarstwie tym działa przydomowa wytwórnia win oraz muzeum skał. Niewielkie mini zoo, w którym znajdują się owce, kozy, kucyk, pozwala na bliski kontakt z przyjaźnie usposobionymi zwierzętami i uczestnictwo w ich karmieniu. Wszyscy uczestnicy mogli degustować wina które pochodziły z gospodarstwa.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie to:

1. Uprawa winorośli.

2. Wiejskie gospodarstwo rolne – dawniej i dziś.

3. Przyroda na łące i w lesie.

4. Poznajemy świat skał, minerałów i skamieniałości.

 

 

Następnym gospodarstwem, które odwiedzili uczestnicy seminarium było ,,Galeria pod aniołem" Bogusławy i Zenona Rudnickich z Dobkowa.  Gospodarstwo położone jest w górach Kaczawskich w ,,Krainie wygasłych wulkanów” z widokiem na stożek wulkaniczny ,,Ostrzyca Proboszczowicka”, tzw.: ,,Śląska Fudzijama”. Jest to rodzinne gospodarstwo i kilkuletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej nabyła córka Agata, która przedstawiła nam autorskie scenariusze tego gospodarstwa.  Priorytetem i najbardziej atrakcyjnym elementem oferty gospodarstwa jest praca z ,,Gliną na wesoło”, czyli ręczne formowanie wyrobów z gliny. Nasze zajęcia rozpoczęły się krótką prelekcją o rozwoju pracowni, ginących zawodach oraz uczestnictwem w grach i zabawach edukacyjnych na łące.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:

1. Praca z gliną, gry i zabawy edukacyjne na łące

2. Od ziarenka do bochenka

Ostatnim gospodarstwem, które uczestnicy seminarium odwiedzili była zagroda edukacyjna „Dom na Wzgórzu” Pani Haliny Kristman w Gajowie koło Radkowa. Właścicielka prowadzi swoje gospodarstwo położone z dala od ruchliwej drogi. Podczas wizyty w gospodarstwie uczestnicy mogli zobaczyć bezpośrednio, jak prowadzone są zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. Pani Halina  przeprowadziła z uczestnikami warsztaty dotyczące wypieku chleba.

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:

1. Od ziarenka do bochenka

2. Polska Wielkanoc w gospodarstwie ekologicznym

3. Świat aniołów i pierników

Seminarium pn.”Szlakiem Agroturystycznych Gospodarstw Edukacyjnych  – założenia i dobre praktyki” dla 40 osób zajmujących się agroturystyczną działalnością,  oraz osób chcących podjąć taką inicjatywę pozwoliło na wymianę swoich doświadczeń, naukę na konkretnych przykładach, zwiększeniu poziomu wiedzy na temat przepisów i zasad funkcjonowania zagród edukacyjnych poprzez zajęcia praktyczne i teoretyczne. Seminarium zaowocowało licznymi wnioskami, oraz deklaracjami kilku uczestników przystąpienia do Sieci Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

 

Opracowanie i zdjęcia:

Renata Huk

Galeria zdjęć


Galeria