Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Korzystne zmiany dla rolników i ich domowników

Od 1 stycznia 2015 r. (na mocy ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw) rolnicy i domownicy ubezpieczeni w KRUS, którzy równolegle z prowadzeniem działalności rolniczej podjęli dodatkową pracę na podstawie umowy zlecenia lub pełniący funkcje w radzie nadzorczej, mogą być podwójnie ubezpieczeni: jako zleceniobiorcy podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom w ZUS i dobrowolnie - jako rolnicy - w KRUS. Możliwość kontynuowania ubezpieczenia w KRUS ma dotyczyć tylko rolników i domowników, którzy z umowy zlecenia (lub uczestnictwa w radzie nadzorczej) osiągną przychód miesięczny nie wyższy niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę - 875zł na rok 2015.

Natomiast rolnicy, którzy przed 1 stycznia 2015 r. (tj. dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw) otrzymali decyzję o ustaniu rolniczego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem umowy zlecenia i ubezpieczeniem ich z tego tytułu (np. jako zleceniobiorców) w ZUS, mogą powrócić do KRUS, jeśli w ciągu 6 miesięcy złożą stosowny wniosek.


SYLWIA PARMA-SZTOLC
DORADCA PODATKOWY 3912
BIURO RACHUNKOWE

 

„Wiadomość ta oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i mogą być prawnie chronione. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości, pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi,  nie może Pan/Pani jej ujawniać, kopiować, dystrybuować ani tez w żaden inny sposób udostępniać, powielać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.”