Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Ułatwienia w ramach Rolniczego Handlu detalicznego

Prezydent RP 7 grudnia podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Dzięki podpisowi Prezydenta rolnicy od 1 stycznia 2022 roku będą mogli bez opłat targowych w piątki i soboty wyznaczonych przez władze gminy miejscach sprzedawać produkty wytworzone w swoich gospodarstwach.

Miejsce do prowadzenia handlu dla rolników i ich domowników w piątki i soboty będzie wyznaczała rada gminy w drodze uchwały. Miejsce to powinno być zlokalizowane blisko centrum gminy lub miasta czy blisko miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz z dogodną komunikacją. Przedmiotem handlu będą mogły być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.

Rada gminy będzie uchwalała także regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. Wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu dla rolników i ich domowników w piątki i soboty należeć będzie do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Rolnicy i ich domownicy prowadzący handel na podstawie ustawy będą zwolnieni z opłaty targowej.

 

          Natomiast 15 grudnia 2021 roku Sejm uchwalił ustawę o rolniczym handlu detalicznym. Dzięki zmianom rolnicy będą mieli ułatwioną sprzedaż własnych produktów. Maksymalna kwota przychodów zwolniona z podatku zwiększa się z 40 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych.

Nowelizacja ustawy obejmuje m.in. kwestie sprzedaży żywności. Produkty pochodzenia zwierzęcego lub zwierzęco-roślinnego będą mogły być sprzedawane jedynie na terenie produkcji, czyli konkretnego województwa. Z kolei żywność roślinna będzie mogła trafiać do całego kraju.

Zmiany obejmą również obszar dostaw. Rolnicy prowadzący RHD będą mogli dostarczać produkty do zakładów handlu detalicznego z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego. Mowa m.in. o sklepach i restauracjach.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Opracowanie: Joanna Podgórska-Wiercińska


Galeria