Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

„Terapia ogrodnicza w gospodarstwie rolnym”

Hortiterapia (także: ogrodolecznictwo, hortikuloterapia, ogrodoterapia, terapia ogrodnicza) – metoda terapii wykorzystująca rośliny, ogrody w pracy z pacjentami, polega na wykonywaniu w ogrodzie pracy fizycznej związanej z utrzymaniem ogrodu. Hortiterapia jest stosowana w postępowaniu w przypadku rekonwalescencji po udarach, wypadkach i paraliżach. Pomimo braku uznania jako środek terapeutyczny jest również stosowana u osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością, a także jako metoda terapeutyczna dla osób wykluczonych społecznie: więźniowie, młodociani przestępcy a także, jako metoda uzupełniająca w leczeniu uzależnień.

W dniach 15-16 maja odbyło się szkolenie „Terapia ogrodnicza w gospodarstwie rolnym”, którego organizatorem było Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie.

Szkolenie było podzielone na kilka bloków tematycznych. Pierwszy odbywał się w siedzibie CDR i dotyczył Hortiterapii jako metody terapeutycznej oraz najważniejszych zasad projektowania Ogrodów terapeutycznych. Drugi natomiast blok odbywał się na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego i obejmował pokaz narzędzi ogrodniczych stosowanych w hortiterapi, spacer sensoryczny oraz wizytę w szklarniach doświadczalnych. Na zakończenie zajęć przedstawione zostały Dobre praktyki w zakresie terapii zajęciowych na przykładzie gospodarstw zagranicznych z Austrii, Holandii i Niemiec. Wszystkie informacje przekazane pierwszego dnia przez panią dr Bożenę Szewczyk-Tranek okazały się wielką „kopalnią” wiedzy na temat terapii ogrodniczej.

Drugi dzień szkolenia był przeznaczony na wyjazd studyjny na Farmę Życia do Więckowic w powiecie krakowskim, gdzie Fundacja Wspólnota Nadziei prowadzi Ośrodek pobytu stałego, pracy, terapii, rehabilitacji i aktywizacji dla osób dorosłych ze spektrum zaburzeń autystycznych. Podczas wizyty na Farmie była możliwość poznania wykorzystania Zielonej terapii w gospodarstwie ekologicznym, gdzie  dorosłe osoby z autyzmem uczą się podstawowych czynności zawodowych, współpracy, pełnienia ról społecznych. Wykonując użyteczną pracę, zyskują poczucie sprawstwa, nabierają wiary we własne możliwości, mają możliwość bycia aktywnym w "dorosły" sposób. 

Opracowanie:

Joanna Podgórska-Wiercińska PZDR w Oleśnie

Anna Borkowska ROW


Galeria