Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Targi turystyczne AGROTRAVEL 2015

09-10 kwietnia 2015 r. pracownice działu Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki wraz z Dyrektorem Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie przez dwa dni mięli okazję uczestniczyć w VII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej  i Agroturystyki AGROTRAVEL. Targi AGROTRAVEL to najważniejsza, wyspecjalizowana impreza wystawiennicza w Polsce, która od kilku lat integruje całą branżę turystyczną z obszarów wiejskich Polski i Europy. To właśnie tam można zobaczyć szeroko kulturowość oferty europejskiej turystyki wiejskiej i agroturystyki.

     Już od godziny 9:45 rozpoczęliśmy, uczestnicząc w konferencji Świętokrzyskiej Kuźni Smaków – blok warsztatowo- dyskusyjny, podczas którego omówiona została specyfika projektu, jego zalety oraz program wykorzystania potencjału regionu na rzecz jego aktywizacji i rozwoju. Podczas wystąpień przedstawiona została rola kuchni regionalnej i produktów lokalnych w rozwoju turystycznym regionu oraz wykorzystanie lokalnych zasobów pracy, zasobów kulturowych i przyrodniczych. Po zaprezentowaniu funkcjonalności szlaku kulinarnego wszystkich zaproszono do degustacji lokalnych i tradycyjnych produktów ze szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków. Następnie uczestniczyliśmy w forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki na którym omówione zostały min. zmiany w turystyce wiejskiej na przełomie XX i XXI wieku, polityka rozwoju obszarów polityki wiejskiej w Unii Europejskiej. Jednym z ciekawszych tematów konferencji były przedstawione opinie, preferencje, zachowania i oczekiwania turystyczne mieszkańców miast względem agroturystyki, ocena zawartości stron internetowych w zakresie promocji turystyki wiejskiej, a także analiza wykorzystania miediów społecznościowych jako innowacyjnego sposobu interakcji w gospodarstwach agroturystycznych. Do końca tego dnia omawiane były jeszcze przeróżne zastosowania innowacyjności w turystyce wiejskiej na przykładach gospodarstw agroturystycznych, usług rekreacyjnych oraz promocji regionu świętokrzyskiego i podlaskiego. Nie zabrakło także zagranicznych przykładów rozwoju turystyki wiejskiej we Francji oraz w Niemczech. Natomiast w drugim dniu mogliśmy wziąć udział już tylko w porannej konferencji o tematyce turystyki wiejskiej w Polsce jako nowych wyzwaniach, po czym udaliśmy się na hale targowe. Staraliśmy się zwiedzić stoisko po stoisku, uczestnicząc przy tym w degustacjach produktów tradycyjnych oraz konkursach wiedzy nt. lgd oraz produktu lokalnego województwa mazowieckiego. Około 150 wystawców z kraju i zagranicy promujących zapomniane korzenie, tradycję, skarby natury, a także walory ekologii i promocji zdrowego stylu życia. Co najważniejsze znaleźliśmy również stoisko Stobrawskiego Zielonego Szlaku, które dumnie w leśnym, rozśpiewanym klimacie promowało region Opolszczyzny.

     Podczas targów ludzie mają okazję wymiany kontaktów między właścicielami gospodarstw agroturystycznych, a także przedstawicielami z branży turystycznej. Jest to miejsce gdzie buduje się współpracę w zakresie tworzenia oraz rozwoju markowych  produktów turystki wiejskiej. Wydarzenie to jest w pewnym sensie festiwalem dziedzictwa kulturowo-krajobrazowego europejskiej wsi.

 

Opracowanie i zdjęcia:

Ewa Klekot

Specjalista ds. WGDiA

OODR w Łosiowie

 

GALERIA ZDJĘĆ


Galeria