Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Szkolenie z przetwórstwa - Radom

Centrum  Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu realizuje projekt „ Przetwórstwo  na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji  dochodu rodzin rolniczych/zboże, owoce, mięso, mąka/ oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej w ramach działania –Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.                                                 

   Szkolenia i warsztaty prowadzone są w Centrum Praktycznego Szkolenia w siedzibie CDR Radom w terminie od 11.09.2014r do 27.05.2015r i zakłada przeszkolenie 3000 rolników oraz osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w dwóch etapach w ilości 102 szkoleń : I etap 43 szkolenia /15.09-19.12.2014r/ i II etap 59 szkoleń / 07.01-27.05.2015r/. Każda grupa szkoleniowa powinna liczyć 30 osób.

   Osoby kwalifikujące się do  uczestniczenia w/w szkoleniach:                                                                          

1.rolnik i domownik ubezpieczony w  KRUS

2.osoba zatrudniona w rolnictwie lub leśnictwie

3.małżonek rolnika                                                                                                                                                               

4.podatnik podatku rolnego lub leśnego

 Koszty uczestnictwa w szkoleniu , koszty dojazdu i koszty organizacyjne finansowane są z budżetu projektu.

  W dniach 19-20 listopada 30 osobowa grupa rolników i osób zatrudnionych w rolnictwie z województwa opolskiego uczestniczyła  w szkoleniu z przetwórstwa na poziomie gospodarstwa rolnego. Na szkolenie uczestnicy wraz z opiekunem panią Jadwigą Sadlej z OODR Łosiów pojechali autokarem.

  W pierwszym dniu odbywały się wykłady-część  teoretyczna. Tematy poruszane to:

*Sprzedaż surowców i żywności przetworzonej z gospodarstwa-marginalna, lokalna i  ograniczona/MLO /bezpośredniej                                                                                                                                   

  *Znakowanie produktów żywnościowych – wymagania i obowiązki producenta                                                    

 

*Proces zatwierdzania i rejestracji działalności związanej z produkcją i wprowadzaniem produktów żywnościowych do obrotu

*Techniczne i ekonomiczne aspekty uruchamiania małego zakładu przetwórczego

*Przykłady rozwiązań technologicznych i zastosowania urządzeń  w przetwórstwie zbóż, owoców ,mięsa, mleka.

Wykłady były bardzo ciekawe prowadzone przez kompetentnych wykładowców.

   W drugim dniu było jeszcze ciekawiej , ponieważ odbywała się  część praktyczna –warsztaty.

Uczestnicy szkolenia uczestniczyli w procesach przetwórczych:

- produkcji soku naturalnego

-produkcji kiełbasy

- produkcji sera twardego

- przemiale zbóż na mąkę

Uczestnicy mogli praktycznie zapoznać się z procesami technologicznymi w poszczególnych zakładach, uczestniczyli  fizycznie w procesie produkcyjnym. Mieli  możliwość  zapoznania się z wyposażeniem poszczególnych zakładów, procesami technologicznymi oraz warunkami sanitarno-higienicznymi. Prowadzone było bieżące doradztwo i konsultacje dotyczące przygotowania, organizacji i funkcjonowania poszczególnych zakładów. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość degustowania wyrobów, które podczas zajęć pod okiem fachowców wyprodukowali: próbowali ser, kiełbasę i popijali sok z jabłek.

 Grupa wracając ze szkolenia dzieliła się wrażeniami z pobytu w CDR Radom – uczestnicy stwierdzili, że szkolenie było super : dobrze zorganizowane, ciekawe i  przydatne / przetwórstwo żywności i sprzedaż bezpośrednia – to dodatkowe alternatywne źródło  dochodu/ i chętnie  by  je powtórzyli /ale w nie ma takiej możliwości aby być uczestnikiem dwa razy/.

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie będzie organizował  w 2015 r  nabór chętnych  na  2 szkolenia /2x30 osób/z PRZETWÓRSTWA NA POZIOMIE GOSPODARSTWA ROLNEGO w CDR  w Radomiu. Osoby chętne proszone są  o kontakt  ze specjalistkami  wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki  w Terenowych Zespołach Doradztwa

 

Opracowanie:

 Stefania  Ciura –TZD  Namysłów

 

Galeria zdjęć


Galeria