Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Szkolenie „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zorganizował  w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”. Celem tego szkolenia było podniesienie wiedzy i świadomości wśród uczestników nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych produktów oraz zachęcenie do uczestniczenia w krajowym i międzynarodowym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych. Uczestnicy zapoznali                                           się z możliwościami sprzedaży produktów własnych. Ponadto podczas szkolenia przekazano wiedzę  z zakresu poszukiwania źródeł finansowania, promocji i możliwości rozwoju własnej organizacji oraz możliwe formy prawne dla funkcjonowania KGW.  Wiedza, zdobyta podczas szkolenia z pewnością pomoże tak w zakresie promocji organizacji, jak również w poszerzeniu oferty podejmowanych działań i inicjatyw. Partnerem projektu była Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.

W szkoleniu wzięło udział 20 KGW i stowarzyszeń, z których większość zarejestrowana jest obecnie w ARiMR, z której pozyskała dofinansowanie na cele statutowe organizacji.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-2019-r.html


Galeria