Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Szkolenie dla producentów wędlin nt. wędzenia

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział Radom, rozpoczyna nabór uczestników na cykl szkoleń w ramach projektu pt.: „Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – ocena ryzyka przekroczenia dopuszczalnych limitów WWA w wyrobach mięsnych wędzonych”

Realizacja projektu obejmuje między innymi cztery dwudniowe szkolenia z zakresu wędzarnictwa.

W ramach każdego szkolenia odbędą się cztery procesy wędzenia, z zastosowaniem różnych parametrów i rejestracją temperatur. W trakcie procesów wędzenia prowadzone będą również zajęcia teoretyczne.

Próbki wędlin z wszystkich procesów wędzenia zostaną przebadane na zawartość pozostałości WWA, a o wynikach uczestnicy zostaną poinformowani.

Terminy szkoleń:
I      3 - 4 listopada 2015 roku
II     9 - 10 listopada 2015 roku
III   13 - 14 listopada 2015 roku
IV   16 - 17 listopada 2015 roku

Liczebność grupy - około 20 osób.

Z uwagi na wczesną godzinę rozpoczęcia zajęć w pierwszym dniu, dla uczestników zarezerwowano możliwość zakwaterowania już w dniu poprzedzającym szkolenie.

Wszystkie koszty szkoleń pokrywa organizator, jedynie koszt dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Cykl szkoleń odbędzie się w „Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa”, przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

ADRES: ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom

ZAPRASZAMY PRZETWÓRCÓW ORAZ PRZYSZŁYCH PRZETWÓRCÓW

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

O ZAKWALIFIKOWANIU NA SZKOLENIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia telefonicznie lub mailowo przyjmuje:
Andrzej Śliwa
Tel.: 48 365 69 33
Mail: a.sliwa@cdr.gov.pl

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ : http://www.cdr.gov.pl/szkolenia/1763-uwaga-producenci-wedlin