Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu Agro-Eko-Turystycznego Zielone Lato 2015 oraz Uroczysta Gala wręczenia nagród

18 listopada 2015 roku w Restauracji Urban w miejscowości Polska Nowa Wieś odbyła się konferencja podsumowująca konkurs  Agro-Eko- Turystyczny  Zielone Lato 2015, której głównym tematem było uroczyste nagrodzenie wszystkich laureatów konkursu.  Adresatami zadania były osoby  zajmujące  się agroturystyką, hotelarstwem i gastronomią na terenach wiejsko- miejskich w województwie opolskim. Konferencja rozpoczęła się od zaprezentowania wszystkich gospodarstw i obiektów.  Oferty wypoczynku w gospodarstwach czy też obiektach hotelarsko -  gastronomicznych głównie adresowane są do turystów indywidualnych, rodzin lub małych grup turystycznych wychodzące na przeciw nowym potrzebom w zakresie wypoczynku. Zdecydowana większość potencjalnych nabywców usług turystycznych oczekuje szerokiego pakietu propozycji aktywnego wypoczynku w obrębie danej wsi, gminy czy regionu.  

   Tegoroczna edycja konkursu odbywała się w podziale na dwie kategorie:

  • najlepsze gospodarstwo rolne w regionie, w którym dodatkowym źródłem dochodu są usługi agroturystyczne,
  • najlepszy ośrodek świadczący usługi turystyczne oraz promujący produkt tradycyjny na terenie miejsko-wiejskim.

       Do konkursu przystąpiło 13 gospodarstw agroturystycznych oraz 7 obiektów hotelarsko -  gastronomicznych zgłoszonych z terenu całego województwa opolskiego. Jego głównym celem jest odkrywanie i tym samym promowanie najlepszych obiektów turystyki wiejskiej, które na dzień dzisiejszy posiadają bardzo wysokie standardy oraz coraz lepsze oferty wzbogacone o różnorodne atrakcje. Komisja konkursowa powołana przez Henryka Zamojskiego - Dyrektora OODR w Łosiowie, w następującym składzie: Renata Wojas, Ewa Klekot, Jadwiga Sadlej oraz Renata Huk  od 21 września odwiedzała i przeprowadzała lustracje gospodarstw i obiektów turystyki wiejskiej , które zostały zgłoszone do konkursu. Podczas oceniania komisja kierowała się następującymi kryteriami: urządzenie i funkcjonowanie gospodarstwa/obiektu, jakość świadczonych usług, ekologiczny system oddziaływań; środowisko – człowiek, standard gospodarstwa/obiektu, zdrowa żywność, inwestycje w gospodarstwie/obiekcie związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością,  konkurencyjność ceny, szczególne atrakcje związane z gospodarstwem/obiektem i okolicą, aktywność w propagowaniu własnej oferty,  znajomość języków obcych, promocja produktu tradycyjnego.

     W związku z powyższym komisja konkursowa po przeprowadzeniu ostatecznego posiedzenia, w oparciu o arkusze ocen przyznała następujące miejsca: 

W kategorii I : „NAJLEPSZE GOSPODARSTWO ROLNE W REGIONIE, W KTÓRYM DODATKOWYM ŹRÓDŁEM DOCHODU SĄ USŁUGI AGROTURYSTYCZNE”

Podkategoria: Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne

I miejsce: Gospodarstwo agroturystyczne – Teresa Warzecha z miejscowości Radawie  /powiat oleski

II miejsce: Gospodarstwo agroturystyczne „Chata Myśliwska” Walter Pańczyk z miejscowości Krasiejów / powiat opolski

III miejsce: Gospodarstwo agroturystyczne „Agroturystyka Skrzypczyk” Aleksandra i Waldemar Skrzypczyk z miejscowości Dąbrowice/ powiat opolski

Wyróżnienie: Gospodarstwo agroturystyczne „Stajnia za Tamą” Małgorzata i Krzysztof Skowrońscy z miejscowości Jarnołtówek/ powiat nyski

Udział: Gospodarstwo agroturystyczne „Babskie Rancho” Justyna i Ireneusz Cierpisz  z miejscowości Śmiechowice/ powiat brzeski

 

Podkategoria: najlepsze pokoje agroturystyczne

I miejsce: Gospodarstwo agroturystyczne „Złoty Potok” – Kazimiera Raganiewicz   z miejscowości Łąka Prudnicka /powiat prudnicki

II miejsce: Gospodarstwo agroturystyczne „Dębowy Las” Elżbieta Bodnar-Cieluch  z miejscowości Dębowiec / powiat prudnicki

III miejsce: Gospodarstwo agroturystyczne „Chata w Lesie” Wojciech Gurgul  z miejscowości  Kęszyce /powiat opolski

Wyróżnienie: Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Biskupią Kopą” Violetta i Andrzej Herbeć  z miejscowości  Jarnołtówek/ powiat nyski

Wyróżnienie: Gospodarstwo agroturystyczne „U Jaskółki” Renata i Alfred Jaskółka   z miejscowości Lubieszów / powiat kędzierzyński

Udział: Gospodarstwo agroturystyczne „Salve Amici” Ingeborga Kirsch- Iścińska i  Krzystof Iściński z miejscowości Pietna/ powiat krapkowicki

Udział: Gospodarstwo agroturystyczne „Cichy zakątek” Danuta Majewska  z miejscowości  Lubicz/ powiat brzeski

 

Kategoria II - „NAJLEPSZY OŚRODEK ŚWIADCZĄCY USŁUGI TURYSTYCZNE  ORAZ PROMUJĄCY PRODUKT TRADYCYJNY NA TERENIE  MIEJSKO - WIEJSKIM”  

 

ZŁOTA RÓŻA OPOLSKIEJ TURYSTYKI

I miejsce: Pałac Sulisław z miejscowości  Sulisław/ powiat brzeski

I miejsce: Centrum Szkoleniowo- Rekreacyjne „Jakubus” z miejscowości  Jakubowice/ powiat namysłowski

I miejsce: Dwór Myśliwski „Hubertus” z miejscowości Brynica/ powiat opolski

 

SREBRNA RÓŻA OPOLSKIEJ TURYSTYKI

II miejsce: Dzika Chata  z miejscowości Kolonowskie/ powiat strzelecki

II miejsce: Dworek Peszków  z miejscowości  Głubczyce/ powiat głubczycki

 

BRĄZOWA RÓŻA OPOLSKIEJ TURYSTYKI

III miejsce: Szkolne Schronisko Młodzieżowe „U Króla Gór Opawskich” z miejscowości  Wieszczyna / powiat prudnicki

III miejsce: Gospodarstwo Helena i Hubert Brzózka  z miejscowości  Chocianowice/ powiat kluczborski

   Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, statuetki oraz nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez współorganizatorów i darczyńców.  Oprócz tego każde gospodarstwo agroturystyczne oraz obiekt hotelarsko – gastronomiczny został specjalnie wyróżniony i uhonorowany przez Burmistrza lub Wójta swojej gminy.

     Konferencja była nie tylko uroczystą okazją do nagrodzenia laureatów, ale również podczas niej odbyły się dwa bardzo ważne wykłady pt.  „Apiturystyka jako forma turystyki zrównoważonej”, który poprowadziła dr Barbara Woś, oraz  „Zastosowanie ziół przyprawowych i leczniczych w gospodarstwach agroturystycznych, zagrodach edukacyjnych oraz obiektach turystyki wiejskiej” poprowadzony przez panią Iwonę Wajrach. Wykłady te zostały przeprowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych prelegentów, którzy zaprezentowali dwa przykłady przedsięwzięć jakich można się podjąć prowadząc działalność agroturystyczną bądź hotelarsko-gastronomiczną na terenach wiejskich.   Wieś jest źródłem informacji i umiejętności związanych z rzemiosłem artystycznym, zastosowaniem ziół w gospodarstwie, dawnymi obyczajami, sztuką ludową, kuchnią tradycyjną itp. Nowoczesne podejście w połączeniu z tradycją wzbogaca gospodarstwo rolne oraz obiekty turystyczne na terenach wiejskich o kolejną ofertę przyczyniającą się do jego rozwoju oraz uzupełniającą podstawowe źródło dochodu. Dlatego też konferencja miała na celu poprzez prezentacje ofert turystycznych obiektów biorących udział w konkursie oraz wykładów, przedstawienie innowacji oraz zachęcenie właścicieli do rozwoju i poszukiwania swojej specjalności, a co za tym idzie promowania turystyki wiejskiej Opolszczyzny na terenie całego kraju i zagranicą.  Przedsięwzięcie jakim jest konkurs Zielone Lato, a następnie konferencja go podsumowująca pozwala na promowanie najlepszych obiektów turystyki wiejskiej co odgrywa bardzo dużą rolę i szansę dla osób prowadzących taką działalność, chcących podjąć taką inicjatywę oraz osób korzystających z tego typu usług. Organizacja konferencji pozwala na wymianę swoich doświadczeń wśród przedsiębiorców z terenów wiejskich oraz zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami, które można wykorzystać podczas tworzenia innowacyjnej oferty turystycznej.

 

  Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę naszych partnerów, darczyńców i współorganizatorów tj.: Wojewoda Opolski, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych, Izba Rolnicza Oddz.  w Opolu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddz. w Opolu, Burmistrzowie i Wójtowie województwa opolskiego, LGD Stobrawski Zielony Szlak  oraz Zakład Przemysłu Cukierniczego Piast z Raciborza.

 

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Opracowanie:

Ewa Klekot

Specjalista ds. WGDiA

OODR w Łosiowie

 

GALERIA ZDJĘĆ


Galeria