Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu na Potrawę Kresową 2016

REGULAMIN

Wojewódzkiego Konkursu na Potrawę Kresową 2016

Konkurs współfinansowany przez Zarząd Województwa Opolskiego oraz Urząd Gminy Skarbimierz

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie, Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Teraz Wieś” w Łosiowie, Zarząd Województwa Opolskiego, Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu oraz Sołtys i Rada Sołecka w Kruszynie.

 1. CELE KONKURSU
 • Zgromadzenie wiedzy o produktach z kresów, wytwarzanych w gospodarstwach i u rzemieślników z województwa opolskiego.
 • Upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania walorów specyficznych produktów w  rolnictwie, turystyce (a w szczególności - agroturystyce) oraz rzemiosła i przetwórstwa.
 • Integracja mieszkańców województwa opolskiego.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 • Konkurs skierowany jest do gospodarstw rolnych, agroturystycznych, stowarzyszeń oraz kół gospodyń wiejskich z terenu województwa opolskiego,
 • każdy może zgłosić tylko jedną potrawę,
 • uczestnicy przygotowują konkursowe potrawy na własny koszt,
 • potrawa zgłoszona do konkursu powinna być wyporcjowana do degustacji przez członków 5 – osobowej komisji konkursowej.
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA, podanie szczegółowego przepisu wykonanej potrawy i odesłanie jej na adres: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, (z dopiskiem: Konkurs WGDiA) lub pocztą elektroniczną: wgdia@oodr.pl  do dnia 16.09.2016 r..
 • po rozstrzygnięciu konkursu potrawy zostaną podane do degustacji dla publiczności,
 • udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych, receptur i zdjęć potraw zgłoszonych do konkursu, bez odrębnego wynagrodzenia.
 • maksymalna liczba zgłoszeń do konkursu to 20 potrawdecyduje data wpływu zgłoszenia.

 

 

 

 1. CZAS I MIEJSCE KONKURSU

Konkurs odbędzie się 23.10.2016 r. w Domu Ludowym w miejscowości Kruszyna na terenie Gminy Skarbimierz około godz. 13.00.

 1. OCENA

 

Potrawy oceniać będzie 5-osobowa komisja powołana przez Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie.

Ocenie będzie podlegać:

 • smak potrawy 0-6 punktów,
 • estetyka podania 0-3 punktów,
 • nawiązanie do tradycji Kresowej 0-4 punktów.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator przewiduje upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników oraz nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca oraz za wyróżnienie. Informacje o nagrodzonych zostaną opublikowane w Kurierze Rolniczym na stronie internetowej Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedziba w Łosiowie www.teraz-wies.pl oraz na portalu społecznościowym facebook: WGDiA Teraz Wieś.

 

Szczegółowych informacji udziela Dział WGDiA

 

tel. 600 403 526

lub

77 412 53 27 wew. 259, 260
e-mail: wgdia@oodr.pl


Pliki do pobrania

Nazwa Wielkość Pobierz
karta-zgloszenia-2016.doc 31.5 KB
regulamin-konkursu-2016.doc 42 KB