Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIAA: XV edycję Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

OGŁOSZENIE

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Marszałek Województwa Opolskiego we współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ogłaszają XV edycję Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.
Celem Konkursu jest identyfikacja i promocja tradycyjnej, regionalnej żywności
oraz upowszechnianie wiedzy o niej.

Tegoroczna edycja konkursu zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach:
na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz najlepszą potrawę regionalną.
Finał Konkursu odbędzie się w dniu 28 czerwca 2015 r. podczas X Festiwalu Folklorystycznego w Muzeum Wsi Opolskiej  w Opolu.

Regulaminy i karty zgłoszeniowe dostępne są na stronach: www.umwo.opole.pl, www.odnowawsi.eu,  www.oodr.pl, www.muzeumwsiopolskiej.pl.

Dokumentację należy przesłać lub dostarczyć do Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2015 r. do godziny 15.00 (liczy się data
i godzina dostarczenia zgłoszenia do siedziby) z dopiskiem „Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na adres:

            Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie: 

ul. Główna 1

49-330 Łosiów,

tel. 077 412 53 27 wew. 259, 260, 261