Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Promujemy zdrowy styl życia.....

Młodzież  na obozie użyteczno - bojowym finansowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej

 

W dniach 16 - 17 czerwca 2015 roku młodzież klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu wzięła udział w zajęciach o charakterze użyteczno – bojowym,  sprawnościowym. Obóz szkoleniowy „Przetrwanie w warunkach poligonowych”  współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej zorganizowany był przez 1 Brzeski Pułk Saperów. W tworzeniu projektu obozu szkoleniowego mieli swój udział Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie promując zdrowy styl życia i Opolskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne „Teraz Wieś”  kultywując wartości narodowe oraz uwrażliwiając na historię narodów Europy środkowej. Projekt zakładał również przeprowadzenie zawodów  o nagrodę Dowódcy 1 Brzeskiego Pułku Saperów .

Pierwszego dnia uczniowie skupieni byli na elementach patriotycznych i poznawaniu dziejów losów żołnierzy różnych narodowości na przykładzie historii obozu pracy w Łambinowicach. Na terenie Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach młodzież  poznała historię obozu pracy, warunki bytowe jeńców i losy żołnierzy  narodowości Europy środkowej i wschodniej.

Szczególny udział w rozwijaniu wrażliwości patriotycznej uczniów podczas zwiedzania obozu pracy w Łambinowicach miał pan mjr Błażej Lenard.

Podczas szkolenia na terenie JW w Brzegu, zajęć związanych z biegiem na orientację uczniowie pod nadzorem zastępcy dowódcy Batalionu Technicznego pana mjr. Pawła Augustyniaka  i żołnierzy JW pokonali trudne tereny poligonu, ćwiczyli spostrzegawczość, umiejętność radzenia sobie w trudnych warunkach i uczyli się wzajemnego zaufania oraz odpowiedzialności wzajemnej za współtowarzyszy.

Nocny odpoczynek w niemalże spartańskich warunkach nie zlikwidował chęci zagłębiania sztuki przetrwania a wręcz przeciwnie radość i żądza przygody wciąż trwała.

 Kolejnego dnia o godzinie  6 rano „wojskowa zaprawa” tzw. ćwiczenia poranne ostatecznie wszystkich obudziły.

Zajęcia praktyczne rozwijały: wytrwałość, celność, skupienie, umiejętność zachowania się w trudnych warunkach bytowych, umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, orientowanie się w terenie przy pomocy mapy i busoli, umiejętności działania na polu walki w rożnych sytuacjach . Doskonalono  umiejętności współdziałania młodzieży w drużynach, sprawdzono  zespołową i indywidualną zdolność młodzieży do wykonania zadań.  Szkolenie obejmowało zagadnienia: pokonywanie terenu różnymi sposobami, obsługiwanie łodzi saperskiej, strzelanie z broni pneumatycznej, pierwszą pomoc przedmedyczną. Cel  zajęć również został osiągnięty tj. zwiększono umiejętności w zachowaniu młodzieży w różnych sytuacjach zagrażających życiu.  

 

Każda drużyna pracowała pod nadzorem żołnierzy, zwracano szczególną uwagę na bezwzględne przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa podczas zajęć oraz dokładne wykonywanie komend i poleceń poszczególnych dowódców.

 

Na ośrodku sprawności fizycznej podczas  zgrupowania  odbyły  się  także zawody w pokonywaniu wybranych elementów. Nagrodą Dowódcy 1 Brzeskiego Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki za zwycięstwo w zawodach była Statuetka Saperów z barwami 1 Brzeskiego Pułku Saperów.

 

Na zakończenie zajęć uczniom szczególnie wyróżniającym się w pracy Dowódca JW pan płk dypl. Jan Pajestka wręczył atrakcyjne nagrody . Także zwycięzcy  zawodów sprawnościowych  otrzymali  nagrodę - Statuetkę Sapera.  Wszyscy uczestnicy obozu szkoleniowego otrzymali  pamiątki, które sprawiły im wiele radości.

 

Obóz zorganizowany przez 1 Brzeski Pułk Saperów  w oparciu o  środki finansowe  Ministerstwa Obrony Narodowej przyniósł doświadczenie, rozwinął umiejętności pokonywania trudności w warunkach poligonowych i nauczył wzajemnej współodpowiedzialności.


Galeria