Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Podsumowanie działalności TZD Głubczyce

      W dniu 05.03.2015 r. na Podsumowaniu działalności  wdrożeniowo- upowszechnieniowej za rok 2014 w Głubczycach  odbył się konkurs kulinarny ph. „Torty na każdą okazję”, który został  zorganizowany przez Terenowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Głubczycach. W konkursie wzięło udział sześć  Kół Gospodyń Wiejskich oraz jedno Stowarzyszenie działające na terenie powiatu Głubczyckiego. Komisja konkursowa powołana przez Jana Rogalę - Kierownika TZD Głubczyce , w której skład wchodzili: Renata Wojas – Kierownik działu Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki, Barbara Woś – Z-ca Dyrektora Instytutu Turystyki i Rekreacji Politechnika Opolska, Katarzyna Bernacka  - pracownik Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych oraz Paweł Przytuła – Główny specjalista ds. rolnych. Jury oceniało przygotowane wypieki pod względem: wyglądu, smaku, pracochłonności oraz dekoracji. Pierwsze trzy miejsca zostały przyznane dla:

 

I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Pomorzowice,

II miejsce – Stowarzyszenie KGW Włodzienin,

III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Lewice.

   

   Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia: Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Cerekwia, Koło Gospodyń Wiejskich Zawiszyce, Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa, oraz  Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Wieś.

     Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, które zostały ufundowane przez OZRiOS w Opolu oraz OODR w Łosiowie.

 

    Serdeczne podziękowania  dla wszystkich pracowników TZD w Głubczycach, a w szczególności dla Pani Haliny Sobaszek za tak duże zaangażowanie w organizację całego przedsięwzięcia.

 

 

 

Opracowanie i zdjęcia:

Ewa Klekot

Specjalista ds. WGDiA

OODR w Łosiowie

 

Galeria zdjęć


Galeria