Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Podsumowanie działalności doradczej TZD w Prudniku za 2015 rok

W dniu 23.02.2016 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Głogówku odbyło się Podsumowanie Działalności Doradczo- Upowszechnieniowej TZD Prudnik. Podczas podsumowania odbył się konkurs kulinarny „ Smaki karnawału” , w którym wzięło udział 9 organizacji kobiecych z terenu powiatu prudnickiego. Pierwsze miejsce przypadło Związkowi Kobiet Śląskich ze Starych Kotkowic, drugie miejsce Kołu Gospodyń Wiejskich z Radostyni natomiast trzecie miejsce zdobyło Stowarzyszenie Odnowy Wsi Szybowice „Szybowiak” z Szybowic. Specjalne wyróżnienie otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich z Dytmarowa. Pozostałe koła otrzymały wyróżnienia.

Opracowała:

Monika Kozaczek

TZD Prudnik

 

Galeria zdjęć

 


Galeria