Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Piękne koncerty młodzieżowych zespołów folklorystycznych z Ukrainy w Gminie Skarbimierz.

      We wtorek 12 stycznia 2016r. mieszkańcy Lipek i Skarbimierza- Osiedle uczestniczyli w koncertach młodzieżowych zespołów folklorystycznych z Tarnopola na Ukrainie. Piękne ludowe stroje i wysoki kunszt artystyczny wykonawców – młodzieżowego zespołu tanecznego „Czerwona Kalina”, zespołu „Zbrucz” oraz wokalistów bardzo podobał się publiczności. W pierwszym koncercie w Lipkach ukierunkowanym głównie do dzieci i młodzieży szkolnej i mającym charakter edukacyjny uczestniczyła również liczna grupa mieszkańców Lipek. Dzieci poznawały ludowe ukraińskie instrumenty, obserwowały różnorodne ludowe tańce z różnych regionów naszych wschodnich sąsiadów. Na koncertach nie zabrakło  wspólnego śpiewania pięknych polskich kolęd oraz bliskich polskim sercom „Sokołów”.

                 Organizatorem koncertów  był Przewodniczący Rady Osiedla Skarbimierz, sołtys Lipek, Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu.

 

 Andrzej Sowa - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu


Galeria