Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Konferencja pt. „Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI – mechanizm wsparcia w ramach działania Współpraca”

W dniu 12 czerwca 2019 roku w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, odbyła się konferencja pt.: „Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI – mechanizm wsparcia w ramach działania Współpraca”. W konferencji udział wzięło 45 osób.Uczestnikami byli rolnicy, doradcy rolni, przedstawiciele obecnych i przyszłych Grup Operacyjnych, pracownicy OODR, przedsiębiorcy rolno-spożywczy, reprezentanci uczelni oraz jednostek naukowych i rolniczych. Uroczystego otwarcia  konferencji oraz przywitania uczestników dokonała Pani Teresa Barańska, Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Pierwsze wykłady poprowadził Ireneusz Drozdowski Broker Innowacji Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Warszawie. Wystąpienie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej części została omówiona idea partnerskiej współpracy w planowaniu i wdrażaniu innowacji. Podstawowe informacje dotyczące możliwości finansowania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w ramach działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz omówienie planowanych zmian rozporządzenia wykonawczego do działania. W drugiej części uczestnicy otrzymali wyczerpujące informacja na temat dotychczasowych postępowań konkursowych w ramach działania „Współpraca” oraz funkcjonujących grup operacyjnych EPI w Polsce. Następnie Aleksander Bomberski Broker Innowacji Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Warszawie opowiedział o roli i znaczeniu grup operacyjnych EPI – metodologia tworzenia i pracy w ramach grupy EPI. W trakcie zostały również udzielone informacje na temat EIP-AGRI Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa oraz funkcjonujących grup operacyjnych w krajach Unii Europejskiej.

Między wykładowcami, pracownikami OODR i uczestnikami konferencji wywiązało się wiele inspirujących dyskusji. Na koniec każdy ze słuchaczy otrzymał zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji.

Za przybycie, aktywny udział w konferencji oraz wspólnie spędzony czas serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i wykładowcom.

 

Opracowanie:

Jadwiga Sadlej specjalista ds. ROW, koordynator SIR


Galeria