Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Kolejne nagrody dla OSM w Oleśnie

26 listopada  2019 roku w Katowicach odbyło się Europejskie Forum Biznesu. W tym roku hasłem przewodnim największego konkursu jakościowego w Polsce było: "Oblicza, wyzwania i cele w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw, instytucji i gmin". Jak co roku Galę patronatem objęli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny
oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Podczas tego wydarzenia podsumowana została XIII edycja Programu  „ Najwyższa Jakość QI” Najwyższa Jakość QI, to projekt którego elementami są: promowanie w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością oraz wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie

Konkurs, którego kapituła złożona jest z niezależnych ekspertów
a tym samym gwarantująca obiektywność ocen przyznaje nagrody w trzech kategoriach:

- QI product - produkt najwyższej jakości,

- QI services - usługi najwyższej jakości,

- QI order - zarządzanie najwyższej jakości, i ponadto w czterech grupach podmiotów, uzależnionych od wielkości zatrudnienia (firmy małe, średnie i duże) oraz w odrębnej grupie - Samorząd.

Zdobycie Godła Najwyższa Jakość QI stanowi potwierdzenie,
że podmioty - Laureaci konkursu - stosują najwyższe standardy zarządzania,
a co za tym idzie mają przewagę konkurencyjną na rynku. Zdobycie Certyfikatu i prestiżowego Godła przez firmę jest m.in wsparciem budowy pozytywnego wizerunku. Laureaci po uzyskaniu nagrody stają się członkami elitarnego Klubu Liderów Jakości a tym samym otrzymują również możliwość doskonalenia własnych procedur jakości i wymianę doświadczeń.

Jednym z laureatów Programu w kategorii QI product - produkt najwyższej jakości w tym roku została Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie
za: Śmietankówkę Oleską oraz Masło Extra z Olesna. Panu Prezesowi
oraz całej załodze gratulujemy tak prestiżowej nagrody i życzymy kolejnych sukcesów.

 

Opracowanie: Joanna Podgórska-Wiercińska PZDR Olesno


Galeria