Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Kierunek FIO Spotkanie edukacyjno-informacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizując projekt pn. „Kierunek FIO” zaprasza na spotkanie edukacyjno-informacyjne, które odbędzie się dnia 20.03.2019r. o godzinie 14.00 w Pałacu w Łosiowie. 
Spotkanie dotyczyć będzie naboru wniosków dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu województwa opolskiego w ramach mikrodotacji do 5 tysięcy złotych współfinansowanych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.
 
W ramach programu w bieżącym roku zostanie przyznanych minimum 56 mikrodotacji, do wysokości 5000 zł.
 
Celem głównym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie minimum 112 mikrodotacji oraz inicjatyw przez młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe na terenie województwa opolskiego w okresie od 1.05.2018 do 31.12.2019 r., które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.
 
  Zapraszamy na spotkanie
„Kierunek FIO” , to właściwy kierunek.
 
 
Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania
"Dolina Stobrawy"
tel. 77 413 11 38 
e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl 
www.dolinastobrawy.pl
www.stobrawskiinkubator.pl

 


Galeria