Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Karp w roli głównej

Jak co roku w okolicach  Świąt Bożego Narodzenia w Rudnikach odbywa się biesiada połączona z konkursem kulinarnym. W tym roku na zaproszenie Pani Kierownik GOKiS Janiny Pawlaczyk odpowiedziało pięć sołectw z terenu gminy: Chwiły, Julianpol, Porąbki, Rudniki i Żytniów. 13 grudnia oprócz uczestników konkursu w wyjątkowym wydarzeniu udział wzięli: Wójt Gminy Rudniki Grzegorz Domański, z-ca wójta Iwona Napieraj, skarbnik Beata Wolf-Morawiak oraz goście z OODR w Łosiowe : Renta Wojas – kierownik działu Rozwoju Obszarów Wiejskich a także Anna Borkowska oraz Joanna Podgórska-Wiercińska.

Tematem tegorocznego konkursu kulinarnego był smażony karp. Komisja konkursowa, w składzie pan Wójt oraz panie Anna i Joanna z OODR, miała nie lada zadanie wybranie najlepszej potrawy. Po burzliwych obradach przyznano: pierwsze miejsce sołectwu Żytniów, drugie należało do Rudnik, trzecie zajęło sołectwo Porąbki. Dwa wyróżnienia powędrowały do sołectw Chwiły i Julianpol.

Oprócz nagród GOKiS nagroda specjalna, za najładniejszy wystrój świątecznego stolika trafiła do sołectwa Rudniki. Została ona wręczona przez panią Renatę Wojas.

W czasie uroczystości pani Renata Wojas omówiła także  bieżące zagadnienia dotyczące mieszkańców wsi. Główne dotyczyły one aktualnej sytuacji Kół Gospodyń Wiejskich, tj. zasad ich zakładania oraz działalności wg Ustawy  z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich a także krótkich łańcuchów dostaw w tym sprzedaży bezpośredniej oraz sprzedaży detalicznej od rolnika.

 

Opracowanie:

Joanna Podgórska-Wiercińska

PZDR w Oleśnie


Galeria