Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZE – BADANIA POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO I RYNKOWEGO

W dniu 19.05.2022 r. w Pałacu Pawłowice (powiat oleski) o godz. 11:00  odbędzie się konferencja pn. „Gospodarstwa opiekuńcze – badania potencjału społecznego i rynkowego” ( czas trwania – 3 godz.)

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wraz z konsorcjum w skład którego wchodzą CDR Oddział w Krakowie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kontynuuje realizację projektu pn. „GROWID – Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych” w ramach programu GOSPOSTRATEG Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.

Jest to kolejny etap projektu, realizowany w roku 2022, ma na celu transfer wiedzy do praktyki oraz wymianę doświadczeń pomiędzy rolnikami, samorządowcami, doradcami i innymi interesariuszami usług opiekuńczych w gospodarstwach rolnych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji:

- rolników,

- właścicieli gospodarstw agroturystycznych,

- osoby oferujące usługi społeczne i opiekuńcze dla różnych grup społecznych,

- przedsiębiorców i osoby fizyczne zainteresowane prowadzeniem działalności opiekuńczej,

- wolontariuszy zajmujący się osobami wymagającymi opieki,

- przedstawicieli LGD związanych z tematyką usług opiekuńczych dla osób starszych,

- przedstawicieli samorządu działających w obszarze polityki senioralnej,

- przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób wymagających wsparcia

Wielkość grupy docelowej jest ograniczona i wynosi 30 osób.

Szczegółowych informacji udziela DZIAŁ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH nr telefonów:

Kom. 600 403 526; 77 - 44 37 143;  77 - 44 37 152

Więcej informacji na temat projektu pod linkiem:

http://www.gospodarstwa-opiekuncze.pl


Galeria