Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Dożynki Gminy Rudniki na ludową nutę..

„Na gminne święto plonów niesiemy z naszych domów

Korony, wieńce, strudzone ręce.

Serca pełne wdzięczności, że chlebem w swej hojności

Nas obdarował, od nieszczęść uchował nasz dobry Pan.

Dzięki Ci dobry Boże, żeś chlebem oraz zbożem

Dzielił obficie, dzięki za życie!”

                                                       / tekst autorstwa Bogusławy Kaczmarek/

W tym roku Bobrowa była gospodarzem Dożynek Gminy Rudniki, a uroczystości rozpoczęły się w upalne, niedzielne popołudnie barwnym korowodem prowadzonym przez Orkiestrę z Żytniowa. Odbyła się również polowa msza dziękczynna na placu przed salą OSP w Bobrowie, na której licznie zgromadziły się władze i mieszkańcy gminy. Msza dożynkowa  koncelebrowana była przez: proboszczów parafii: Starokrzepice: ks. Marka Szumilasa, parafii Rudniki, ks. Krzysztofa Błaszkiewicza oraz ks. Stanisława Tyburskiego z Cieciułowa i ks. Tomasza Turczyna z Dalachowa .

Starostowie dożynek: Monika Grabarek i  Maciej Świtała złożyli na ołtarzu i przekazali gospodarzom gminy Wójtowi Grzegorzowi Domańskiemu i przewodniczącemu Rady Gminy Jarosławowi Marchewce symboliczny bochen chleba, który następnie rozdzielono pomiędzy mieszkańców gminy i przyjezdnych gości.

W uroczystościach brało 20 delegacji sołectw gminy, co można uznać za ogromny sukces organizatorów, gdyż gmina liczy 21 sołectw.

Podczas obchodów wielkim zainteresowaniem cieszył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Delegacje wieńcowe z niecierpliwością oczekiwały na werdykt komisji, której przewodniczyła Joanna Podgórska-Wiercińska z OODR w Oleśnie. Wybór nie był łatwy, jednak biorąc pod uwagę zgodność z tradycją (wszystkie gatunki zbóż, wstążki, kwiaty, owoce, krzyż, parzysta liczba ramion, technikę wykonania, kompozycję oraz ogólny wyraz artystyczny), komisja ostatecznie wybrała koronę sołectwa Kuźnica. Będzie ona reprezentowała gminę na Dożynkach Wojewódzkich w Lewinie Brzeskim. Drugie miejsce przypadło sołectwom: Rudniki i  Mostki. Natomiast dwa równorzędne trzecie miejsca zajęły Bobrowa i Mirowszczyzna, a pozostałe sołectwa otrzymały równorzędne wyróżnienia.

Mieszkańcy Bobrowej również zadbali o piękny wystrój swoich posesji. Przed domostwami przygotowali pomysłowe i  zabawne scenki rodzajowe, a wieś, jak na organizatora dożynek wyglądała świątecznie i uroczyście. Autorów najlepszych scenek uhonorowano nagrodami.

Po części oficjalnej z dożynkowym programem wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Cieciułowie oraz zespół „Rudniczanie”. Gwiazdą wieczoru zaprezentowała się po lokalnych wykonawcach, był  Mirosław Szołtysek. Na zakończenie zaproszono mieszkańców na zabawę taneczną do „białego rana”.

 

Opracowanie:

Joanna Podgórska-Wiercińska PZDR Olesno


Galeria