Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Edukacja i opieka

Certyfikowane szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z działem Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki OODR w Łosiowie w dniu 19.12.2016 r. w Pałacu w Łosiowie zorganizowali szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla właścicieli Zagród Edukacyjnych, członków ich rodzin oraz osób zainteresowanych zarejestrowaniem swojej Zagrody Edukacyjnej w Ogólnopolskiej Sieci.
Zadanie to miało na celu przygotowanie wszystkich uczestników, którzy docelowo na terenie swoich gospodarstw organizują zajęcia edukacyjne dla szkół, przedszkoli, grup osób dorosłych bądź klientów indywidualnych. Szkolenie trwało 6 godzin i obejmowało bardzo ciekawy zakres tematyczny z dziedziny jak reagować w sytuacjach nagłego wypadku min. zasłabnięcia, utraty przytomności, zadławienia, silnego krwawienia, złamań, zawału serca, drgawek oraz ćwiczenia praktyczne na fantomie osoby dorosłej i niemowlaka. Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu, a także materiały dydaktyczne na nośnikach CD.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Galeria zdjęć


Galeria